Projektet

I projekten ”Världen behöver en ny berättelse” – narrativets roll i förskolors arbete med samhällsomställning samt ”Vår saga” – interaktiv teater som ett verktyg för att stärka barns skapande av hållbarhetsberättelser” samverkar konstnärer, forskare och förskolepersonal i frågor som rör hållbar utveckling, FNs globala mål och Agenda 2030. Syftet är att få en ökad förståelse för hur berättelser och berättande kan användas för att skapa engagemang i frågor som rör omställning till ett hållbart samhälle.

Följ länkarna för vidare läsning om våra projekt samt vår medverkan i media.

Videoinslag från Linköpings universitet under inspelning av ljudboken.